Identitat visual corporativa

Proves per a la marca de l’empresa software informàtic Alier Smart Logistics Software. Especialitzada en la creació de software de gestió logística per a magatzems.