Iconografía técnica

Iconografia per a pantalla tàctil Metraxdor (Manusa).